Đề Cử
Phim Cuộc Chiến Sinh Tồn Phần 2: Hồi Sinh - The Escape of the Seven Season 2: Resurrection (2024) Tập 15/16 - Vietsub Cuộc Chiến Sinh Tồn Phần 2: Hồi Sinh The Escape of the Seven Season 2: Resurrection 2024
Phim Những Kẻ Mộng Mơ - The Dreamers 2004 (2004) Full HD - Vietsub Những Kẻ Mộng Mơ The Dreamers 2004 2004
Phim Nọc Độc - Sting (2024) Full HD - Vietsub Nọc Độc Sting 2024
Phim Điểm Vỡ - Point Break 1991 (1991) Full HD - Vietsub Điểm Vỡ Point Break 1991 1991
Phim Linh Cảm Người Mẹ - Mothers Instinct (2024) Full HD - Vietsub Linh Cảm Người Mẹ Mothers Instinct 2024
Phim Những Kẻ Thách Đấu - Challengers (2024) Full HD - Vietsub Những Kẻ Thách Đấu Challengers 2024
Phim Hào Quang 2 - Halo 2 (2024) Trọn Bộ - Vietsub Hào Quang 2 Halo 2 2024
Phim The 8 Show - The 8 Show (Deo Eiteu Syo) (2024) Trọn Bộ - Vietsub The 8 Show The 8 Show (Deo Eiteu Syo) 2024
Phim Reborn! (Phần 8) - Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 8) (2010) Trọn Bộ - Vietsub Reborn! (Phần 8) Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 8) 2010
Phim Reborn! (Phần 7) - Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 7) (2010) Trọn Bộ - Vietsub Reborn! (Phần 7) Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 7) 2010
Phim Reborn! (Phần 6) - Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 6) (2009) Trọn Bộ - Vietsub Reborn! (Phần 6) Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 6) 2009
Phim Reborn! (Phần 5) - Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 5) (2009) Trọn Bộ - Vietsub Reborn! (Phần 5) Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 5) 2009
Phim Reborn! (Phần 4) - Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 4) (2009) Trọn Bộ - Vietsub Reborn! (Phần 4) Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 4) 2009
Phim Cõng Anh Mà Chạy - Lovely Runner (2024) Tập 12/16 - Vietsub Cõng Anh Mà Chạy Lovely Runner 2024
Phim Reborn! (Phần 3) - Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 3) (2008) Trọn Bộ - Vietsub Reborn! (Phần 3) Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 3) 2008
Phim Reborn! (Phần 2) - Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 2) (2007) Trọn Bộ - Vietsub Reborn! (Phần 2) Katei Kyoshi Hitman Reborn! (Season 2) 2007
Phim Reborn! - Katei Kyoshi Hitman Reborn! (2006) Trọn Bộ - Vietsub Reborn! Katei Kyoshi Hitman Reborn! 2006
Phim Muôn Vị Nhân Gian - The Taste of Things (Geliebte Köchin: La passion de Dodin Bouffant) (2024) Full HD - Vietsub Muôn Vị Nhân Gian The Taste of Things (Geliebte Köchin: La passion de Dodin Bouffant) 2024
Phim Tin Nóng - Bombshell (Das Ende des Schweigens) (2020) Full HD - Vietsub Tin Nóng Bombshell (Das Ende des Schweigens) 2020
Phim Cái Ác Không Tồn Tại - Evil Does Not Exist (Aku wa sonzai shinai) (2024) Full HD - Vietsub Cái Ác Không Tồn Tại Evil Does Not Exist (Aku wa sonzai shinai) 2024