Phim Hồng Kông

Phim Cửu Long Thành Trại: Vây Thành  - Twilight of the Warriors: Walled In (Jiu Long cheng zhai · Wei cheng) (2024) Full HD Cửu Long Thành Trại: Vây Thành Twilight of the Warriors: Walled In (Jiu Long cheng zhai · Wei cheng) 2024 | Vietsub
Phim Nghĩa Hải Hào Tình - Rosy Business Phần 2 (No Regrets) (2010) Trọn Bộ Nghĩa Hải Hào Tình Rosy Business Phần 2 (No Regrets) 2010 | Vietsub
Phim Xứng Danh Tài Nữ - Rosy Business Phần 1 (2009) Trọn Bộ Xứng Danh Tài Nữ Rosy Business Phần 1 2009 | Vietsub
Phim Người Trong Giang Hồ: Hồng Hưng Đại Ca Phi - The Legendary Tai Fei (Goo wak chai: Hung Hing Dai Fai Gor) (1999) Full HD Người Trong Giang Hồ: Hồng Hưng Đại Ca Phi The Legendary Tai Fei (Goo wak chai: Hung Hing Dai Fai Gor) 1999 | Vietsub
Phim Hồng Hưng Thập Tam Muội - Portland Street Blues (Goo wak chai: Hung Hing Sap Sam Mooi) (1998) Full HD Hồng Hưng Thập Tam Muội Portland Street Blues (Goo wak chai: Hung Hing Sap Sam Mooi) 1998 | Vietsub
Phim Sơn Kê Cố Sự - Those Were the Days (Yau ching sui yuet: San Gai goo si) (2000) Full HD Sơn Kê Cố Sự Those Were the Days (Yau ching sui yuet: San Gai goo si) 2000 | Vietsub
Phim Người Trong Giang Hồ: Thiếu Niên Hạo Nam - Young & Dangerous: The Prequel (San goo waak chai ji siu nin gik dau pin) (1998) Full HD Người Trong Giang Hồ: Thiếu Niên Hạo Nam Young & Dangerous: The Prequel (San goo waak chai ji siu nin gik dau pin) 1998 | Vietsub
Phim Một Lần Làm Gangster - Once a Gangster (Fei saa fung chung chun) (2010) Full HD Một Lần Làm Gangster Once a Gangster (Fei saa fung chung chun) 2010 | Vietsub
Phim Huynh Đệ Hoàng Kim - Golden Job (Huang jin xiong di) (2018) Full HD Huynh Đệ Hoàng Kim Golden Job (Huang jin xiong di) 2018 | Vietsub
Phim Người Trong Giang Hồ 6: Kẻ Thắng Làm Vua - Young and Dangerous 6: Born to Be King (Sheng zhe wei wang) (2000) Full HD Người Trong Giang Hồ 6: Kẻ Thắng Làm Vua Young and Dangerous 6: Born to Be King (Sheng zhe wei wang) 2000 | Vietsub
Phim Người Trong Giang Hồ 5: Long Tranh Hổ Đấu - Young and Dangerous 5 (98 Goo wak chai: Lung chang foo dau) (1998) Full HD Người Trong Giang Hồ 5: Long Tranh Hổ Đấu Young and Dangerous 5 (98 Goo wak chai: Lung chang foo dau) 1998 | Vietsub
Phim Người trong giang hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng - Young and Dangerous 4 (97 Goo wak chai: Zin mo bat sing) (1997) Full HD Người trong giang hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng Young and Dangerous 4 (97 Goo wak chai: Zin mo bat sing) 1997 | Vietsub
Phim Người Trong Giang Hồ 3: Một Tay Che Trời - Goo wak chai 3: Jek sau je tin (1996) Full HD Người Trong Giang Hồ 3: Một Tay Che Trời Goo wak chai 3: Jek sau je tin 1996 | Vietsub
Phim Người Trong Giang Hồ 2: Mãnh Long Quá Giang - Young and Dangerous 2 (Goo wak chai 2: Maang lung gwoh gong) (1996) Full HD Người Trong Giang Hồ 2: Mãnh Long Quá Giang Young and Dangerous 2 (Goo wak chai 2: Maang lung gwoh gong) 1996 | Vietsub
Phim Người Trong Giang Hồ - Young and Dangerous (Goo wak chai: Yan joi gong woo) (1996) Full HD Người Trong Giang Hồ Young and Dangerous (Goo wak chai: Yan joi gong woo) 1996 | Vietsub
Phim Long Hổ Môn - Dragon Tiger Gate (2006) HD Long Hổ Môn Dragon Tiger Gate 2006 | Vietsub
Phim Trai bao 2 - The Gigolo 2 (2016) HD Trai bao 2 The Gigolo 2 2016 | Vietsub
Phim Hương Sắc Cuộc Đời - Colorful Life (2001) Trọn bộ Hương Sắc Cuộc Đời Colorful Life 2001 | Vietsub
Phim Người Hồng Kông Ở Bắc Kinh - From Hong Kong to Beijing (2023) Full HD Người Hồng Kông Ở Bắc Kinh From Hong Kong to Beijing 2023 | Vietsub
Phim Diệp Vấn Ngoại Truyện Trương Thiên Chí - Master Z The Ip Man Legacy (2018) Full HD Diệp Vấn Ngoại Truyện Trương Thiên Chí Master Z The Ip Man Legacy 2018 | Vietsub
Phim Đại Thích Khách - The Hitman Chronicles (1997) Trọn Bộ Đại Thích Khách The Hitman Chronicles 1997 | Vietsub
Phim Bảng Phong Thần - Gods Parade (1981) Trọn Bộ Bảng Phong Thần Gods Parade 1981 | Vietsub
Phim Du Kiếm Giang Hồ - Vagabond Vigilante (2005) Trọn Bộ Du Kiếm Giang Hồ Vagabond Vigilante 2005 | Vietsub
Phim Trận Chiến Áp Phiện - The White Storm (2013) Full HD Trận Chiến Áp Phiện The White Storm 2013 | Vietsub
1234Cuối