Phim Tội Phạm-Hình Sự

Phim Cửu Giang Thập Nhị Phường - River Of Wine (2011) Hoàn tất (24/24) Cửu Giang Thập Nhị Phường River Of Wine 2011 | Lồng tiếng
Phim Phương Thế Ngọc và Vua Càn Long - The Emperor And I (1994) Hoàn tất (20/20) Phương Thế Ngọc và Vua Càn Long The Emperor And I 1994 | Lồng tiếng
Phim Bạch xà truyện (Truyền thuyết bạch xà) - Madame White Snake (2006) Hoàn tất (30/30) Bạch xà truyện (Truyền thuyết bạch xà) Madame White Snake 2006 | Lồng tiếng
Phim Mưu Dũng Kỳ Phùng - The Gentle Crackdown (2005) Hoàn tất (20/20) Mưu Dũng Kỳ Phùng The Gentle Crackdown 2005 | Lồng tiếng
Phim Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 - The Gentle Crackdown (2008) Hoàn tất (20/20) Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 The Gentle Crackdown 2008 | Lồng tiếng
Phim Kỳ Án Nhà Thanh - A Pillow Case Of Mystery (2006) Hoàn tất (20/20) Kỳ Án Nhà Thanh A Pillow Case Of Mystery 2006 | Lồng tiếng
Phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 - A Pillow Case Of Mystery (2010) Hoàn tất (20/20) Kỳ Án Nhà Thanh 2 A Pillow Case Of Mystery 2010 | Lồng tiếng
Phim Hồng Võ Tam Thập Nhị - Relic Of An Emissary (2011) Hoàn tất (30/30) Hồng Võ Tam Thập Nhị Relic Of An Emissary 2011 | Lồng tiếng
Phim Họa bì 2: Yêu Bất Hối - Painted Skin 2 (2013) Hoàn tất (36/36) Họa bì 2: Yêu Bất Hối Painted Skin 2 2013 | Thuyết minh
Phim Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt - Young Sherlock (2014) Hoàn tất (39/39) Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt Young Sherlock 2014 | Thuyết minh
Phim Hàn Sơn Tiềm Long - Ghost Dragon Of Cold Mountain (2014) Hoàn tất (30/30) Hàn Sơn Tiềm Long Ghost Dragon Of Cold Mountain 2014 | Lồng tiếng
Phim Cổ kiếm kỳ đàm - Swords of Legends (2014) Hoàn tất (52/52) Cổ kiếm kỳ đàm Swords of Legends 2014 | Thuyết minh
Phim Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014) Hoàn tất (45/45) Kim Ngọc Lương Duyên Perfect Couple 2014 | Thuyết minh
Phim Thư kiếm ân cừu lục - Book and Sword, Gratitude and Revenge (2002) Hoàn tất (45/45) Thư kiếm ân cừu lục Book and Sword, Gratitude and Revenge 2002 | Lồng tiếng
Phim Thiên long bát bộ - Demi-Gods and Semi-Devils (1996) Hoàn tất (45/45) Thiên long bát bộ Demi-Gods and Semi-Devils 1996 | Lồng tiếng
Phim Tiếu ngạo giang hồ - Laughing in the Wind (State of Divinity) (2001) Hoàn tất (40/40) Tiếu ngạo giang hồ Laughing in the Wind (State of Divinity) 2001 | Lồng tiếng
Phim Liên hành quyết - Lin Shing Kuet (2003) Hoàn tất (33/33) Liên hành quyết Lin Shing Kuet 2003 | Lồng tiếng
Phim Lộc đỉnh ký (Khang Hy và Tiểu Bảo) - The Duke of Mount Deer (2000) Hoàn tất (40/40) Lộc đỉnh ký (Khang Hy và Tiểu Bảo) The Duke of Mount Deer 2000 | Lồng tiếng
Phim Ba Chàng Ngự Lâm - The Three Musketeers (2014) Tập 5/12 Ba Chàng Ngự Lâm The Three Musketeers 2014 | Vietsub
Phim Thiên Mệnh - Mandate of Haven (2013) Hoàn tất (20/20) Thiên Mệnh Mandate of Haven 2013 | Lồng tiếng
Phim Mưu Sĩ Đại Thần - The Great Seer (2012) Hoàn tất (35/35) Mưu Sĩ Đại Thần The Great Seer 2012 | Lồng tiếng
Phim Tân thủy hử - All men are brothers (2011) Hoàn tất (86/86) Tân thủy hử All men are brothers 2011 | Thuyết minh
Phim Lộc đỉnh ký - Royal Tramp (2008) Tập 47/50 Lộc đỉnh ký Royal Tramp 2008 | Vietsub+Lồng tiếng
Phim Chế tạo mỹ nhân - Cosmetology High (Beauty Maker) (2014) Hoàn tất (30/30) Chế tạo mỹ nhân Cosmetology High (Beauty Maker) 2014 | Vietsub+Thuyết minh
Đầu293031Cuối
Advertisement 1
Advertisement 2