Phim Hành Động

Phim Ác thần (Phần 1) - Dominion (Season 1) (2014) Hoàn tất (8/8) Ác thần (Phần 1) Dominion (Season 1) 2014 | Vietsub
Phim Từ hoàng hôn tới hừng đông (Phần 1) - From Dusk Till Dawn (Season 1) (2014) Hoàn tất (10/10) Từ hoàng hôn tới hừng đông (Phần 1) From Dusk Till Dawn (Season 1) 2014 | Vietsub
Phim Con tàu cuối cùng (Phần 1) - The Last Ship (Season 1) (2014) Hoàn tất (10/10) Con tàu cuối cùng (Phần 1) The Last Ship (Season 1) 2014 | Vietsub
Phim Bầu trời sụp đổ (Phần 1) - Falling Skies (Season 1) (2011) Hoàn tất (10/10) Bầu trời sụp đổ (Phần 1) Falling Skies (Season 1) 2011 | Vietsub
Phim Bầu trời sụp đổ (Phần 2) - Falling Skies (Season 2) (2012) Hoàn tất (10/10) Bầu trời sụp đổ (Phần 2) Falling Skies (Season 2) 2012 | Vietsub
Phim Bầu trời sụp đổ (Phần 3) - Falling Skies (Season 3) (2013) Hoàn tất (10/10) Bầu trời sụp đổ (Phần 3) Falling Skies (Season 3) 2013 | Vietsub
Phim Bầu trời sụp đổ (Phần 4) - Falling Skies (Season 4) (2014) Hoàn tất (12/12) Bầu trời sụp đổ (Phần 4) Falling Skies (Season 4) 2014 | Vietsub
Phim Tử chiến liên hành tinh (Phần mở đầu-Mini series) - Battlestar Galactica Mini Series (2003) Hoàn tất (2/2) Tử chiến liên hành tinh (Phần mở đầu-Mini series) Battlestar Galactica Mini Series 2003 | Vietsub
Phim Tử chiến liên hành tinh (Phần 1) - Battlestar Galactica (Season 1) (2004) Hoàn tất (13/13) Tử chiến liên hành tinh (Phần 1) Battlestar Galactica (Season 1) 2004 | Vietsub
Phim Tử chiến liên hành tinh (Phần 2) - Battlestar Galactica (Season 2) (2005) Hoàn tất (20/20) Tử chiến liên hành tinh (Phần 2) Battlestar Galactica (Season 2) 2005 | Vietsub
Phim Người Vận Chuyển (phần 1) - Transporter The Series (season 1) (2012) Hoàn tất (12/12) Người Vận Chuyển (phần 1) Transporter The Series (season 1) 2012 | Vietsub
Phim Kẻ tình nghi (Phần 1) - Person of Interest (Season 1) (2011) Hoàn tất (23/23) Kẻ tình nghi (Phần 1) Person of Interest (Season 1) 2011 | Vietsub
Phim Kẻ tình nghi (Phần 2) - Person of Interest (Season 2) (2012) Hoàn tất (22/22) Kẻ tình nghi (Phần 2) Person of Interest (Season 2) 2012 | Vietsub
Phim Kẻ tình nghi (Phần 3) - Person of Interest (Season 3) (2013) Hoàn tất (23/23) Kẻ tình nghi (Phần 3) Person of Interest (Season 3) 2013 | Vietsub
Phim Kế hoạch B - The Fugitive Plan B (2010) Hoàn tất (20/20) Kế hoạch B The Fugitive Plan B 2010 | Lồng tiếng
Phim Kẻ hủy diệt: Biên niên sử Sarah Connor (Phần 1) - Terminator: The Sarah Connor Chronicles (Season 1) (2008) Hoàn tất (9/9) Kẻ hủy diệt: Biên niên sử Sarah Connor (Phần 1) Terminator: The Sarah Connor Chronicles (Season 1) 2008 | Vietsub
Phim Kẻ hủy diệt: Biên niên sử Sarah Connor (Phần 2) - Terminator: The Sarah Connor Chronicles (Season 2) (2008) Hoàn tất (22/22) Kẻ hủy diệt: Biên niên sử Sarah Connor (Phần 2) Terminator: The Sarah Connor Chronicles (Season 2) 2008 | Vietsub
Phim Cuộc chiến Zombie (Phần 1) - Z Nation (2014) Hoàn tất (13/13) Cuộc chiến Zombie (Phần 1) Z Nation 2014 | Vietsub
Phim Trung Hoa Anh Hùng - The Legend Of Hero (2007) Hoàn tất (40/40) Trung Hoa Anh Hùng The Legend Of Hero 2007 | Lồng tiếng
Phim Đặc Cảnh Phi Long - Police Special Force (2002) Hoàn tất (23/23) Đặc Cảnh Phi Long Police Special Force 2002 | Lồng tiếng
Phim Những gã tồi - Bad Guys (2014) Hoàn tất (11/11) Những gã tồi Bad Guys 2014 | Vietsub
Phim Bọ cạp (Phần 1) - Scorpion (Season 1) (2014) Tập 13/14 Bọ cạp (Phần 1) Scorpion (Season 1) 2014 | Vietsub
Phim Người Vận Chuyển (phần 2) - Transporter The Series (season 2) (2014) Hoàn tất (12/12) Người Vận Chuyển (phần 2) Transporter The Series (season 2) 2014 | Vietsub
Phim Đặc vụ Carter - Agent Carter (2015) Tập 3/8 Đặc vụ Carter Agent Carter 2015 | Vietsub
Đầu126127
Advertisement 1
Advertisement 2